Publicēts 2. jūlijā, 2012. Autors: Klāvs.
Vadošie arhitekti, mediji, nozares eksperti un sabiedrisko organizāciju pārstāvji aicina iedzīvotājus iesaistīties Rīgas vēsturiskā centra (RVC) teritorijas plānojuma grozījumu publiskajā apspriešanā, kas sākās 26. jūnijā. Kaut arī ekspertiem ir dažādi redzējumi par RVC attīstību, viņi ir vienisprātis, ka primāri plānam ir jāvairo sabiedriskais labums un jāceļ cilvēka dzīves kvalitāte. Gandrīz visi dalībnieki kā svarīgāko nosacījumu efektīvam ilgtermiņa Rīgas plānošanas darbam minēja arī mediju lomu grozījumu skaidrošanā un sabiedrības aktīvu iesaisti kopīgas vides veidošanā.
Lasīt visu rakstu...