Atklājot jauno mazpulcēnu ražas sezonu, zemkopības ministre vērš uzmanību uz jauniešu organizāciju lomu valsts turpmākajā attīstībā
Publicēts 11. maijā, 2012.
Šodien, Zemkopības ministrijā īpašā preses konferencē tika atklāta jaunā „Latvijas Mazpulku” ražas sezona, kuras ietvaros mazpulcēni ne vien izkops savas dārzeņu audzēšanas prasmes, bet realizēs virkni nozīmīgus un nozares attīstību veicinošus projektus. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma, sveicot mazpulcēnus, vērsa īpašu uzmanību uz „Latvijas Mazpulku” organizācijas būtisko nozīmi jauniešu izglītošanā un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanā.

„Esmu gandarīta, ka „Latvijas Mazpulki” ieņem būtisku vietu mūsu valsts skolēnu izglītošanā, nodarbināšanā un audzināšanā, motivējot bērnus un jauniešus mērķtiecīgi un atbildīgi strādāt, sagatavot un īstenot projektus, izvirzīt mērķus un sasniegt tos. „Latvijas Mazpulku” gaitās iegūtās zināšanas un prasmes jaunieši vēlāk var veiksmīgi pielietot dzīvē. Šobrīd virkne veiksmīgu lauksaimnieku un lauku uzņēmēju savas darba gaitas sākuši skolas laikā, arī sekmīgi iesaistoties mazpulcēnu aktivitātēs. Novēlu visiem mazpulcēniem rosīgu un veiksmīgu lauku darbu sezonu, jaunu zināšanu un iemaņu apgūšanu un labus darba rezultātus. Esmu pārliecināta, ka liela daļa no tagadējiem mazpulcēniem ar laiku kļūs par sekmīgiem lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, zivsaimniekiem un lauku uzņēmējiem,” saka zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Šajā sezonā mazpulcēni izkops savas sīpolu audzēšanas prasmes, un līdztekus tam bērni un jaunieši piedalīsies dažādu projektu īstenošanā, piemēram, „Augsim Latvijai!”, kas tiks realizēts sadarbībā ar Mežu attīstības fondu un kura mērķis ir nodrošināt biedrības „Latvijas Mazpulki” veiksmīgu un ilgtspējīgu darbību, vienlaikus veicinot bērnu un jauniešu interesi par uzņēmējdarbību ar laukiem saistītās nozarēs, mazpulka darba organizāciju, projektu darba metodēm, kā arī attīstot bērnu un jauniešu pētnieciskās iemaņas. Tāpat sezonas laikā plānoti vairāki izglītojošie semināri, vasaras skolas, konkursi un mācību vizītes, lai pēc iespējas vairāk mazpulcēniem sniegtu daudzpusīgas neformālās izglītības iespējas.

„Laikā, kad ministriju darba grupās apspriež jautājumus par bezdarbu jauniešu vidū, „Latvijas Mazpulkos” iesaistītie bērnu un jaunieši cītīgi strādā – plāno savus ikgadējos projektus, iegādājas sēklas un stādus, uzklausa speciālistu padomus. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mūsu valstī bērnu un jauniešu organizāciju attīstība un stiprināšana ir reāls veids, kā risināt jaunatnes nodarbinātības problēmas. Pašlaik organizācijas ir salīdzinoši vājas un mazskaitlīgas. Mazpulkos pagaidām darbojas tikai 1,5 tūkstoši bērnu un jauniešu visā Latvijā, tomēr mazpulcēni apgūst reālas darba prasmes un katru gadu, īstenojot dažādus projektus, gūst tādu pieredzi, ko nevar iegūt, sēžot skolas solā vai lasot teoriju grāmatās. Tāpat mazpulcēni iepazīst dzīvi laukos kā iespēju strādāt tādu darbu, kas ir gan patīkams, gan veselīgs, gan ienesīgs, turklāt bērni mācās darboties komandā, uzņemties atbildību par uzticētiem pienākumiem un strādāt sabiedrības labā. Mēs esam priecīgi, ka uzņēmēji saprot darba audzināšanas nozīmi un velta savu laiku un līdzekļus mazpulcēnu izglītošanai,” norāda „Latvijas Mazpulku” padomes priekšsēdētāja Ilze Kļava.

Šogad jau ceturto rudeni pēc kārtas „Latvijas Mazpulku” izaudzēto ražu ikviens interesents varēs iegādāties „Maxima” lielveikalos, tādējādi atbalstot arī bērnu paveikto.

„Atbalstot mazpulcēnu veikumu, jau trīs gadus saviem pircējiem rudenī piedāvājam novērtēt bērnu un jauniešu izaudzētos dārzeņus, savukārt šogad mazpulcēniem dāvinām arī jaunās ražas sākumkapitālu – 300 kilogramu sīksīpolu, lai šī sezona mazpulcēniem būtu ne mazāk veiksmīga. Līdz šim „Maxima” veikalu tīklā pārdotas gandrīz 20 tonnas mazpulcēnu izaudzēto dārzeņu,” saka „Maxima Latvija” pārtikas preču grupas vadītājs Jānis Šēnfelds.

Jaunās ražas sezonas atklāšanā piedalījušās arī bijušās mazpulku dalībnieces - Solvita Zeipiņa, Dzintra Brokāne, Anda Jēkabsone, kuras, studējot un strādājot nozarē, turpina aktīvi darboties organizācijā, izstrādājot dažādus lauksaimniecības nozares attīstību veicinošus projektus un pētījumus par dārzeņu ģenētisko resursu saglābšanu, augstvērtīgu augsnes mēslošanu, kā arī videi draudzīgu dzīvesveidu, lai saglabātu ilgtspējīgu saimniekošanu laukos.

Bijusī mazpulcēnu dalībniece Anda Jēkabsone stāsta, ka dalība organizācijā viņai devusi neatsveramu dzīves un darba pieredzi un ietekmējusi turpmāko karjeras izvēli, savukārt Zantes mazpulka dalībnieks Mārtiņš Poškus, kurš dārzeņus audzē jau piekto gadu, norādījis, ka dārzeņu audzēšana ir patiesi smalks darbs, kas iemāca pacietību un darba sparu.

Šogad „Latvijas Mazpulki” noslēguši līgumu arī ar Izglītības un zinātnes ministriju par projekta „Labo padarīt vēl labāk!” īstenošanu, kura mērķis ir sekmēt „Latvijas Mazpulku” ilgtspējīgu attīstību, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un Eiropas lauku jaunatnes organizāciju apvienību Rural Youth Europe. 

Kā preses konferencē norādīja arī uzņēmuma „Kurzemes sēklas” galvenais agronoms Māris Grīnvalds un z/s „Ezerkauliņi” īpašnieks Kaspars Brunovskis, – tieši pacietīgs darbs no mazotnes ir galvenais patmatbalsts, kas šiem bērniem palīdzēs izaugt par kārtīgiem saimniekiem un nākotnē - dot darbu līdzcilvēkiem, tādējādi veicinot kopējo valsts izaugsmi.

     Šī gada ražas sezonas noslēgumā tiks organizēta arī sasniegto rezultātu prezentācijas konference, aicinot sadarbības partnerus, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, jaunatnes lietu koordinatorus  un citu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un aktualizējot diskusiju par jauniešu profesionālo pilnveidi, karjeru un perspektīvām lauku attīstības veicināšanai.         

Sadarbība starp biedrību „Latvijas Mazpulki”, zemnieku saimniecību „Ezerkauliņi” un Zemkopības ministriju norisinās septīto gadu, savukārt jau trīs gadus mazpulku izaudzētos dārzeņus ikviens pircējs rudenī var novērtēt „Maxima” lielveikalos. Kopš projekta uzsākšanas bērni un jaunieši realizācijai nodevuši vairāk nekā 111 tonnu dārzeņu.

Iepriekšējos gados pircējiem bija iespēja iegādāties bērnu un jauniešu audzētos kartupeļus, bietes un burkānus, savukārt šajā rudenī „Maxima” veikalu dārzeņu stendus pildīs arī mazpulcēnu audzētie sīpoli. 


Komentāri
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Ievadi šī portāla nosaukumu: